Ametlik osa – dokumentite II blokk

Pühapäeva hommik algas kohe ametliku osaga. Päevakorras oli tegevuskava ja haridusplatvormi muudatused.

 

Alustas esimees Liina tegevuskava tutvustamisega.

Muudatusettepanekuid tuli ainult 2. Esimene neist käsitles punkti maskoti kavandamise kohta. Tehti ettepanek maskotiga seotud punkt üleüldse tegevuskavast välja võtta. Tekkis tuline arutelu, toodi näiteid erakondade ja ülikoolide põhjal ja arvamused olid väga vastakad. Lõpuks lükati muudatusettepanek siiski tagasi.

Teine ettepanek oli seotud Liidu 15.sünnipäeva raames tehtava filmi kohta. Ettepaneku tegija arvas, et ei ole mõtet raha raisata filmi peale, sest noortele on parem infot edastada sõnalisel ja kirjalikul teel. Taaskord kerkis sellest pikk arutelu. Nagu eelmine ettepanek, lükati ka see üldkoosoleku poolt tagasi.

Rohkem muudatusi ei tehtud ja oli aeg terve dokumendi hääletuseks. Tegevuskava võeti vastu 86 poolt ja 2 erapooletu häälega. Dokumenti võeti originaalis vastu! Võime öelda, et juhatus ja tegevmeeskond on teinud selles osas head tööd.

 

Teine päevakorra punkt käsitles haridusplatvormi muudatusi, eelkõige kutsehariduse punkti sissepanemist.

Arutelu oli taaskord täiesti olemas, muudatusettepanekuid tehti pisemaid ja suuremaid.(Kuna neid oli tõesti palju, siis võite neid tulevikus lugeda ÜK ametlikust protokollist).

Kutsehariduse punkt võeti vastu 82 poolt, 4 vastu ja 3 erapooletu häälega.

Lõpuks hääletati ka selle üle, kas antud osa panna sisse ka haridusplatvormi. See otsus võeti vastu täismandaadiga, ehk 89 poolthäälega!

Aitäh kutsehariduse töörühmale – tegite väga hea töö!

 

Sellega sai üldkoosoleku ametlik osa läbi. Nüüd jääb veel lõpetamine, millest me peagi ka teile täpsemalt kirjutame.

 

Meie omalt poolt täname kõiki, kes nende dokumentidega on kõvasti vaeva näinud.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s